Vingespenn

39-45 mm.

Totalutbredelse

Europa og Nord-Afrika, gjennom nordlige deler av Asia og i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på Populus-arter (osp og poppel), og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

August - oktober og april - juni. Overvintrer som imago.

Økologi

På ulike biotoper med løvtrær og kratt.