Vingespenn

Hann 43–61 mm, hunn 50–70 mm.

Kjennetegn

Kjønnene er svært ulike. Hos hannen er begge vingepar skinnende hvite. Hos hunnen er framvingen gul med rødlig brune tegninger, mens bakvingen er rødlig.

Totalutbredelse

Europa og østover til Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over det meste av Sør-Norge og nord til den sydlige delen av Nordland. Arten er nesten fraværende i Agderfylkene.

Unge stadier

Larven lever på røttene av mange ulike planter. I nord trenger den sannsynligvis mer enn et år på utviklingen.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger, gjerne litt fuktige slåttenger. Hannene svermer i skumringen i en pendellignende flukt cirka en halv meter over bakken. Oftest opptrer flere hanner sammen på et lite område, og de dansende, skinnende hvite hannene er et merkelig skue. Denne flukten har gitt arten navnet spøkelsesroteter. Enkelte ganger foregår svermingen rundt enkeltstående trær.