Vingespenn

Hann 24-29 mm., hunn 19-25 mm.

Kjennetegn

Ligner gul lavspinner, men har mer grålige framvinger og gulaktig panne. Hos gul lavspinner er pannen normalt grå.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Iran og Nord-Afrika. Finnes i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke i Norge.

Unge stadier

Larven lever på lav på stein og på bakken.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På varme tørrenger, gjerne kalktørrenger, nær kysten.