Vingespenn

46-71 mm.

Totalutbredelse

Europa og Midtøsten til Pakistan. Mot øst til Kina, Korea og Japan. Også utbredt i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Mangler over store deler av Vestlandet og Trøndelag, men har forekomster langs kysten av Nordland, og er påvist helt nord til Tromsø.

Unge stadier

Larven lever på ulike trær, busker og urter.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På ulike åpne biotoper som enger, strender, lyngheier og hogstflater.