Vingespenn

38-56 mm.

Kjennetegn

Hunnen blir større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til russisk Fjerne Østen og Japan. Imidlertid mangler funn fra størstedelen av Sibir.

Utbredelse i Norge

Noen få funn fra kysten av Aust-Agder og fra Oslo. De norske funnene skyldes trekk fra sør.

Unge stadier

Larven lever på lav som vokser på trestammer, men de kan også spise friske blader eller nåler på vertstrærne. Larvene er til og med observert som predatorer på larver av barskognonnen.

Flyvetid

Medio juli - primo september.

Økologi

I skog, ofte på sandbunn på spesielt varme lokaliteter.