Vingespenn

27-40 mm.

Totalutbredelse

Arktiske deler av Fennoskandia, Alpene, Ural, fjellkjeder i Sibir, Mongolia, det nordlige Kina og det nordlige Japan, samt i det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Sjelden i indre Troms og i Finnmark.

Unge stadier

Lite er kjent om unge utviklingstrinn i Norden, men larven lever sannsynligvis på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli.

Økologi

På myrer i bjørkebeltet og på fjellhei over tregrensen.