Vingespenn

15-21 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig på Sørlandet og på Østlandet nord til Elverum. På Vestlandet bare kjent fra Sunndalen i Møre og Romsdal. Lenger nord fra Bjugn i Sør-Trøndelag og Bindal i Nordland.

Unge stadier

Larven lever sannsynligvis på mose eller lav.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På våte enger, strender, myr og andre fuktige biotoper.