Vingespenn

30-36 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Kina, Korea og Japan. Finnes i Sør-Sverige og Danmark.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på lav som vokser på løvtrær, blant annet svartor og ask.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I fuktig løvskog, gjerne ved strender.