Vingespenn

Hann 36-45 mm., hunn 32-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Kasakhstan, mot øst til det vestlige Kina, Mongolia, og Jakutia og Transbajkal i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Østlandet og Sørlandet vest til Flekkefjord.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, løvtrær og busker.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I alle typer åpent terreng, både tørt og fuktig.