Vingespenn

60-69 mm.

Totalutbredelse

Nordlige deler av Fennoskandia og Russland, i Sibir også på fjellkjeder i sør, samt i det nordlige Mongolia. I Nord-Amerika i Alaska og det nordvestlige Canada.

Utbredelse i Norge

Meget sjelden i Troms og Finnmark.

Unge stadier

Observasjoner mangler, men i fangenskap aksepterer larvene mange ulike planter.

Flyvetid

Medio juni - primo juli.

Økologi

På sør- eller vestvendte fjellskråninger som er rikelig bestrødd med steinblokker.