Vingespenn

23-26 mm.

Kjennetegn

Hannens frambein, tibia, med hårpensel.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden langs kysten fra Oslofjorden til Kristiansand. Første gang funnet i Vestfold i 1974.

Unge stadier

Larven lever på gress, bl.a. takrør, og starr (Carex).

Flyvetid

Juli.

Økologi

På våte enger, ved grøfter og strender.