Vingespenn

26-37 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Libanon, mot øst til Bajkal i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og på den sørlige delen av Østlandet nord til Hadeland i søndre Oppland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

I åpen skog, på enger, hogstflater og lysninger. Hannen flyr om natten, hunnen om dagen i solskinn.