Vingespenn

Hann 27-31 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden på Østlandet nord til Mjøstraktene og på Sørlandet vest til Kristiansand. Det foreligger enkeltfunn fra Koppang i Østerdalen.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), men også bjørk (Betula) og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

I åpen løvskog, spesielt eikeskog.