Vingespenn

18-24 mm.

Totalutbredelse

Europa.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig i Sør-Norge nord til Geiranger i Møre og Romsdal.

Unge stadier

Larven lever på grønnalger og lav på trestammer og steiner.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I åpen løvskog eller åpne områder med steinblokker eller bergvegger.