Vingespenn

32-38 mm.

Totalutbredelse

Arktisk Norge og Sverige, Kola, Ural og i flere fjellkjeder i Sibir. Underarten i Skandinavia og på Kola heter fridolini Torstenius, 1971.

Utbredelse i Norge

Forekommer i Porsanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på musøre, men sannsynligvis også på andre lave planter.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli.

Økologi

På steinrik fjellhei og rasmark nesten uten vegetasjon.