Vingespenn

25-31 mm.

Kjennetegn

Ligner andre gule Eilema-arter men har tidligere flyvetid.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Siden år 2000 funnet noen få steder langs Sørlandskysten fra Kristiansand i Vest-Agder til Nøtterøy i Vestfold.

Unge stadier

Larven lever på grønnalger og lav på trær.

Flyvetid

Medio mai - medio juni.

Økologi

I edelløvskog, gjerne med bøk eller eik.