Vingespenn

33-45 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet i Rogaland. Det er gjort enkeltfunn i den sørlige delen av Nordland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

Medio mai - juli.

Økologi

På ulike biotoper i åpent terreng, i skogkanter og lysninger.