Vingespenn

Hann 33-37 mm., hunn 36-44 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Korea og Japan. Finnes i Sør-Sverige, Sør-Finland og Danmark.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge. Nærmest oss langs kysten av Nord-Jylland i Danmark.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, bl.a. vikke (Vicia), fiol (Viola), sildre (Saxifraga) og sveve (Hieracium).

Flyvetid

Medio mai - primo juli.

Økologi

På solrike og varme tørrenger med sparsom vegetasjon, gjerne på sand eller kalkgrunn.