Vingespenn

Hann 23-30 mm., hunn 22-26 mm.

Kjennetegn

Ligner sandlavspinner, men har mer rent gule framvinger og grå panne. Hos sandlavspinner er pannen gul.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus og Nord-Afrika, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig på Sørlandet vest til Kristiansand og på Østlandet. På Vestlandet kun kjent fra Lærdal i indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på lav på stein og på bakken.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På varme og tørre biotoper.