Vingespenn

27-37 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Amur i russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Sjelden på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet fra Farsund i vest til Sørum i Akershus i nordøst.

Unge stadier

Larven lever på grønnalger og ulike lavarter som vokser på trestammer.

Flyvetid

Ultimo mai - medio juli.

Økologi

I tørr og åpen blandingsskog.