Vingespenn

30-36 mm.

Kjennetegn

Halskragen er helt gul. I hvile rulles vingene rundt kroppen som et rør.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet vest til Kvinesdal og på Østlandet til like nord for Oslo. På Vestlandet kun i Årdal i indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på grønnalger og lav på trær og stein, muligens også på mose.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På åpne og halvåpne, litt tørre og varme lokaliteter.