Vingespenn

32-42 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig langs kysten fra ytre Oslofjord til Lista i Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

Medio mai - medio juli.

Økologi

På ulike åpne biotoper nær kysten.