Vingespenn

30–34 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, østover til Stillehavskysten, samt det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden i indre og høyereliggende strøk i Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag. Av og til finnes streifindivider i lavlandet helt ute ved kysten. I Nord-Norge bare kjent fra Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på grønnvier og istervier.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

Ved vierkjerr i øvre del av barskogsonen og i bjørkebeltet.