Vingespenn

43-48 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Iran, mot øst til Sakhalin i det østligste Sibir.

Utbredelse i Norge

En stor sjeldenhet, påvist på Hvaler i Østfold, Horten i Vestfold og Klepp i Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På strandenger på sandbunn.