Vingespenn

42-50 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa.

Utbredelse i Norge

Vanlig i høyereliggende strøk fra Agder til Nord-Trøndelag. Isolert forekomst på Røst ytterst i Lofoten. Ellers et gammelt funn fra Tromsø.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

På åpne steder i øvre del av barskogsonen og i fjellet. Streifdyr finnes av og til langt borte fra artens egentlige levesteder.