Vingespenn

29-37 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, gjennom Sentral-Asia øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på ulike gressarter.

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

På ulike biotoper.