Vingespenn

31-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Iran, østover til det nordlige Kina og Altaj i Sibir.

Utbredelse i Norge

Utbredt nord til Nordmøre, temmelig vanlig i den sørlige delen av utbredelsesområdet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I ulike biotoper.