Vingespenn

46-55 mm.

Kjennetegn

Skilles fra rødt pyramidefly bl.a. på at indre og ytre mellomlinje nærmer seg hverandre fra framvingens framkant til bakkanten. Sikker artsbestemmelse krever undersøkelse av genitaliene.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Ennå ikke funnet i Norge. Arten blir vanligere mot øst, og i Finland er arten vanlig mens tvillingarten rødt pyramidefly, som hos oss er vanlig, regnes som en sjeldenhet.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Ultimo juli - medio september.

Økologi

I løvskog, oftest eikeskog.