Vingespenn

28-32 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og nordlige deler av Mellom-Europa. Angivelser fra Sibir er ubekreftet.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig helt nord til Finnsnes i Troms. Dog mangler arten over størstedelen av Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på iris (Iris), men ut fra utbredelsen har arten også andre vertsplanter.

Flyvetid

August - primo september.

Økologi

På åpne, fuktige biotoper som strender og lyngheier.