Vingespenn

22-24 mm.

Totalutbredelse

Europas vestlige deler, øst til vestlige deler av Hviterussland og Ukraina.

Utbredelse i Norge

Stedvis vanlig langs kysten fra Arendal i Aust-Agder til Trondheimsfjorden. På Østlandet funnet noen få ganger på øyer i Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På åpne steder, gjerne på sandgrunn, nær kysten.