Vingespenn

38-43 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Libanon, Iran, Nord-Afrika, mot øst til Sentral-Asia og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden på sandstrendene på Lista og Jæren. Først funnet i 1985.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På lokaliteter med flyvesand nær kysten.