Vingespenn

37-56 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet, på Østlandet til litt nord for Oslo og på Vestlandet nord til Bergen. Lenger nord funnet én gang i Klæbu i Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever i rotstokken av takrør.

Flyvetid

September - medio oktober.

Økologi

I og ved takrørsumper.