Vingespenn

42-50 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Midtøsten, Pakistan, Afghanistan og Nepal, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Saltdalen i Nordland. Enkeltfunn fra Balsfjord i Troms og Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på gressrøtter.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På ulike åpne biotoper. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.