Vingespenn

41–48 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, østover til sentrale deler av Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet, men ennå ikke påvist i Øst-Finnmark. Hyppigheten svinger.

Unge stadier

Larven lever i stengel og rot av skjermplanter som bjørnekjeks (Heracleum), sløke, kvann og skvallerkål.

Flyvetid

Ultimo august - april. Overvintrer som imago.

Økologi

På åpne steder med skjermplanter.