Vingespenn

44-52 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Turkmenistan, Nord-Afrika, Midt-Østen, Kanariøyene, Madeira og Azorene.

Utbredelse i Norge

Funnet over hele Sør-Norge, av og til tallrik i den sørligste delen. Ett funn fra Lofoten. Det er sannsynlig at de fleste funn skyldes migrasjon, men en del av individene på ettersommeren er nok klekket her.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo april - oktober. Særlig på ettersommeren og høsten.

Økologi

I ulike biotoper.