Vingespenn

38-48 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Kina, Mongolia og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Rana i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på osp, men også på Salix-arter (selje, vier, pil) og bjørk (Betula).

Flyvetid

Ultimo juli - medio september.

Økologi

I åpen skog og skogkanter.