Vingespenn

33–37 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden i området rundt Oslofjorden, i Telemark og Aust-Agder.

Unge stadier

Larven lever først på løvtrær og busker, særlig eik (Quercus), deretter på urter.

Flyvetid

September - mai. Overvintrer som imago.

Økologi

I eikeskog.