Vingespenn

26-34 mm.

Totalutbredelse

Østlige deler av Mellom-Europa samt østlige deler av Sør-Finland. Gjennom Russland og Mongolia til Amur-området på Stillehavskysten.

Utbredelse i Norge

Arten har en isolert forekomst i den sørlige delen av Telemark samt Aust-Agder, hvor den er meget sjelden og lokal.

Unge stadier

Larven lever på osp.

Flyvetid

Ultimo juli - medio august.

Økologi

I sørvendte åssider der det vokser rikelig med osp.