Vingespenn

32-41 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra piggknopprørfly ved at den mangler tydelige svarte punkter innenfor framvingens frynser, og ved at nyremerket er redusert til et punkt eller mangler helt.

Utbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og det vestlige Sibir. I Norge lokal og sjelden langs kysten fra Oslofjorden til Lista i Vest-Agder.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden langs kysten fra Oslofjorden til Lista i Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever i stengler av sverdlilje, dunkjevle (Typha) og sjøsivaks.

Larve

I stengler av sverdlilje (Iris pseudacorus), dunkjevle (Typha) og sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris).

Flyvetid

August - medio september.

Økologi

I næringsrik våtmark.