Vingespenn

35-43 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra irisrørfly ved å ha tydelige svarte punkter innenfor framvingens frynser, og ved at nyremerkets nedre kant er markert som en lav u.

Utbredelse

Europa, Lilleasia, Syria og Iran; mot øst til Korea og den sibirske Stillehavskyst. I Norge lokal og sjelden langs Sørlandskysten fra Arendal til Lista. Dessuten Råde i Østfold.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Syria og Iran, mot øst til Korea og den sibirske Stillehavskyst.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden langs Sørlandskysten fra Arendal til Lista. Dessuten Råde i Østfold.

Unge stadier

Larven lever i stengler av ulike vannplanter som piggknopp (Sparganium), dunkjevle (Typha) og sverdlilje.

Larve

I stengler av ulike vannplanter som piggknopp (Sparganium), dunkjevle (Typha) og sverdlilje (Iris pseudacorus).

Flyvetid

August - primo september.

Økologi

I ferskvanns- og brakkvannssumper.