Vingespenn

33-37 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, østover til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Østlandet, Sørlandet og den sørligste delen av Vestlandet. Sjelden på Vestlandet nord for Rogaland, i Trøndelag og Nord-Norge.

Unge stadier

Larven lever som ung på rakler av Salix-arter (selje, vier, pil) og Populus-arter (osp og poppel), i de to siste stadiene på urter.

Flyvetid

Medio august - september.

Økologi

I løvskog og kratt.