Vingespenn

34-41 mm.

Kjennetegn

Framvingens to grønne tverrbånd er alltid forbundet med en bred ”bro”.

Totalutbredelse

Europa og Mongolia, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Nord-Trøndelag.

Unge stadier

På grunn av forveksling med større båndmetallfly er biologien utilstrekkelig kjent, men larven har sannsynligvis samme vertsplanter som denne: Nesle (Urtica) og ulike planter i leppeblomstfamilien.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På ulike biotoper, både i skog og i kulturlandskapet.