Under Variasjon man finner hele inndelingen av ”Kilder til variasjon”, som er en systematisk inndeling av alle økologiske variabler som brukes i systemet.