Her kan du laste ned artiklene som lå til grunn for den første utgaven av Natur i Norge.

Artiklene

Artikkel 1 - Naturtyper i Norge – Teoretisk grunnlag, prinsipper for inndeling og definisjoner. NiN 1.0.pdf (8.9 MB)
Artikkel 2 - Begrepene land- og vannsystem. NiN 1.0.pdf (83.9 KB)
Artikkel 3 - Økologiske forhold i overgangssoner mellom vann og land. NiN 1.0.pdf (306.4 KB)
Artikkel 4 - Begrepene skog og skogsmark. NiN 1.0.pdf (499.5 KB)
Artikkel 5 - Inndeling av ferskvannssystemer i innsjøer og elver. NiN 1.0.pdf (210.8 KB)
Artikkel 6 - Sirkulasjonssystemer i innsjøer.pdf (167 KB)
Artikkel 7 - Drøfting av myrbegrepet.pdf (190.4 KB)
Artikkel 8 - Sumpbegrepet – finnes det våtmarkssystemer som verken faller inn under myr eller kilde?.pdf (152.2 KB)
Artikkel 9 - Noen generelle begreper knyttet til arktiske og alpine områder.pdf (122.6 KB)
Artikkel 10 - Finnes steppe i Norge?.pdf (369 KB)
Artikkel 11 - Massebevegelse i skråninger som geomorfologisk prosess.pdf (667.6 KB)
Artikkel 12 - Begrepsapparat for substrat og sedimenter.pdf (144.3 KB)
Artikkel 13 - Begrepsapparat for vanntilgang: vannmetning, kildevannspåvirkning og torvdannelse.pdf (476.4 KB)
Artikkel 14 - Sammenhenger mellom økokliner i vann og overgangssoner mellom vann og land relatert til massetransport.pdf (1.4 MB)
Artikkel 15 - Sammenhenger mellom økokliner relatert til snødekkestabilitet og snødekkevarighet.pdf (320.8 KB)
Artikkel 16 - Sammenhenger mellom økokliner relatert til frost og lave temperaturer.pdf (434.5 KB)
Artikkel 17 - Vind som geomorfologisk faktor og vindrelaterte økokliner.pdf (711.5 KB)
Artikkel 18 - Kunnskapsgrunnlaget for økoklinen syre-basestatus (SB): Sammenheng mellom pH, Ca-innhold og uorganisk karbon i vann.pdf (318.6 KB)
Artikkel 19 - Det geologiske kunnskapsgrunnlaget for økoklinene kalkinnhold (KA) og tungmetallinnhold (TU).pdf (604.8 KB)
Artikkel 20 - Kunnskapsgrunnlaget for økoklinen akkumulering av organisk materiale (AO): Betingelser for akkumulering av organisk materiale og for forekomst av organisk mark/bunn.pdf (218.5 KB)
Artikkel 21 - Kunnskapsgrunnlaget for økoklinen kildevannspåvirkning (KI): Drøfting av de økologiske faktorene som forårsaker variasjon i kildevannspåvirkning og relasjoner til økoklinen vannmetning: vannmetning av marka (VM–A) NiN 1.0.pdf (356.5 KB)
Artikkel 22 - Kunnskapsgrunnlaget for økoklinen uttørkingsfare (UF): Drøfting av uttørkingsfare-hypotesen. NiN 1.0.pdf (119.6 KB)
Artikkel 23 - Kunnskapsgrunnlaget for økoklinen dybderelatert lyssvekking i vann (DL): Drøfting av økologiske faktorer og begreper relevant for inndeling av vannmasser i dybdesoner. NiN 1.0.pdf (148.7 KB)
Artikkel 24 - Eldre versjon, NiN 1.0.pdf (124.7 KB)
Artikkel 25 - Eldre versjon, NiN 1.0.pdf (340.8 KB)
Artikkel 26 - Eldre versjon, NiN 1.0.pdf (185.2 KB)
Artikkel 27 - Eldre versjon, NiN 1.0.pdf (182.8 KB)
Artikkel 28 - Eldre versjon, NiN 1.0.pdf (843.4 KB)
Artikkel 29 - Eldre versjon, NiN 1.0.pdf (576.7 KB)