Landformgruppa kjemiske oppløsningsformer omfatter landformer som er resultatet av at vann har evne til å løse opp kalkstein. Én av landformenhetene er kalkgrotte, to av de andre er knyttet til kalkgrotter (doline og dryppstein) mens de siste to er landformer på en fin skala som karakteriserer landskaper på kalkstein (karstoverflate og kalktuff).

Kort om landformgruppa

Landformgruppa kjemiske oppløsningsformer (KJ) omfatter fem landformer som er resultatet av at vann kan løse opp kalkstein. Kalkgrotte er en middels stor landform, de øvrige landformenhetene har mindre utstrekning. Tre landformenheter (kalkgrotte, doline og karstoverflate) er erosjonsformer, dryppstein og kalktuff er avsetningsformer.

Naturtypenivåer der landformgruppa inngår i beskrivelsessystemet

Landformenhetene kalkgrotte (KJ–1), doline (KJ–2) og karstoverflate (KJ–3) er erosjonsformer som er viktige for å karakterisere landskaper på kalksteinsgrunn. Landformenheten kalkgrotte (KJ–1) utgjør en velavgrenset og distinkt enhet også på natursystem-nivået (grotte [2] kalkgrotte). De to landformenhetene dryppstein (KJ–4) og kalktuff (KJ–5) er mikro-avsetningsformer som først og fremst er viktige for å karakterisere arealenheter på natursystem-nivået (innenfor hovedtypene grotte, sterk kaldkilde og varm kilde).

Variabeltype

Variabeltype: ST+SA+SB (sammensatt variabel som består av 5 enkeltvariabler; to tetthets- og konsentrasjonsvariabler, én trinndelt andelsvariabel og to binære enkeltvariabler).

Variabelformel: 2TO+A7+2B [2 tetthetsvariabler der antall landformenheter av gitt type innenfor arealenheten telles opp; én andelsvariabel for arealandel med forekomst av små lineære eller punktformete landformenheter med avkryssingsterskel 0, det vil si at verdi = 1 indikerer forekomst av landformenheten uansett hvor lav arealendelen er; og to binære variabeler, det vil si registrering av forekomst/fravær).

Definisjoner og landformenheter

Definisjoner av de fem landformenhetene som inngår i landformgruppa kjemiske oppløsningsformer (KJ) er gitt i Tabell 1. Lauritzen (1981) gir en mer detaljert oversikt over landformer knyttet til karstsystemer.