En av murerbiene som utvikler seg i hus av strandsnegl. Arten er funnet på noen lokaliteter i ytre Oslofjord, bl a på Rauer der den er svært tallrik. Arten har ei kort flyvetid i månedsskiftet mai-juni. Arten har rød bukbehåring. Besøker gjerne erteplanter som tiriltunge.