En liten murerbie, og kanskje den vanligste arten i Sør-Norge. Besøker gjerne erteblomster, men også bærlyng. Hekker i død ved. Vid utbredelse.