Kystmurerbie hekker i gamle sneglehus langst kysten der den kan være svært tallrik. Utbredt i Oslofjordsområdet. Besøker flere ulike blomster. Hannene med en karakteristisk lang pigg under brystet.