En stor og robust art som fremstår med ganske kraftig behåring og bånd på bakkroppen. Den besøker flere ulike planter, men er den eneste av bladskjærerbiene med forkjærlighet for blåklokker.