En relativt stor og helmørk Stelis-art som ikke er gjenfunnet i Norge i nyere tid. Usikkert hvilke Osmia-arter den har preferert i Norge. Kan være oversett pga. skjult levesett, men nye funn er helt nødvendig for å bekrefte artens forekomst hos oss.